FASÁDNÍ ŠTUKY A ŠTUKATÉRSTVÍ
Vyhledávání:

Konzola 150x260x40mm

Ev.č.: 312500
Popis: Používá se u nadokenních a podokenních dekorací a podstřešních říms.